Chi bộ Viện 1 – Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

30/09/2022
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Quyết định số 35-QĐ/ĐU ngày 08/9/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chiều ngày 26/9/2022, Chi bộ Viện 1 – Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Trọng Tư.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Chi ủy Chi bộ Viện 1 đã làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ.

 

Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Ra – Bí thư chi bộ Viện 1 đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Trọng Tư.

 

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của tất cả các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Nguyễn Trọng Tư đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

 

Đồng chí Lê Ra, Bí thư Chi bộ đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của Đảng viên dự bị và phân công đồng chí Đảng viên hướng dẫn. Đồng thời, Bí thư Chi bộ cũng giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới cần thực hiện đúng các nhiệm vụ của người đảng viên; trau dồi phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương nơi cư trú; phấn đấu liên tục, học hỏi kinh nghiệm của các đảng viên đi trước và phải luôn nêu cao tính Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Tư tiếp thu nhiệm vụ được phân công và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để nâng cao tinh thần cách mạng, trao dồi hiểu biết về chính trị, nghiệp vụ cũng như rèn luyện những kĩ năng của một người đảng viên trong thời kỳ mới.

 

Trần Hà Tuấn – Bí thư Chi đoàn