Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

13/10/2022
Xem với cỡ chữ:

Sáng ngày 13/10/2022, Đoàn kiểm sát gồm: đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (VC2) làm Trưởng đoàn, đồng chí Lê Doãn Phàn – Phó Chánh Văn phòng VC2, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huệ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hiền – Kiểm sát viên trung cấp Phòng Tiếp dân và xử lý đơn làm thành viên, thực hiện Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (TACC).

 

Đoàn kiểm sát VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp tại TACC

 

Mục đích của công tác kiểm sát là đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của TACC được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở các báo cáo của TACC, Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để TACC và Viện cấp cao 2 cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

 

TACC báo cáo tình hình công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

 

Đoàn kiểm sát kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

 

Đoàn kiểm sát dự kiến làm việc trong 04 ngày và sẽ công bố kết luận kiểm sát trước ngày 20/10/2022.

Vũ Phong