Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

18/10/2022
Xem với cỡ chữ:

Chiều 17/10, Đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2)- Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) , chuyển đổi số chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo sau quyết định thành lập ngày 10/10/2022.

 

Cùng dự họp có đồng chí Phan Văn Tâm – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2, Phó Trưởng Ban chỉ đạo T, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các thành viên của các Tổ giúp việc.

 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã được Viện cấp cao 2 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đề ra trong những năm gần đây, là nền tảng để công chức chủ động thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện cấp cao 2, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số chủ trì cuộc họp

 

Chủ trì cuộc họp, Đồng chí Phạm Văn Cần đã yêu cầu lãnh đạo các Viện nghiệp vụ và Văn phòng trên cơ sở Kế hoạch 1801/KH-VC2 ngày 27/10/2021 của Viện trưởng Viện cấp cao 2, quán triệt công chức trong đơn vị tăng cường ứng dụng CNTT vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình; chủ động rà soát, đề xuất, đặt đề bài cho đơn vị triển khai để phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trao đổi, thảo luận lại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí cho rằng việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Viện cấp cao 2, và đề xuất những giải pháp giúp triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số có hiệu quả.

 

Các đại biểu tham gia cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

 

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Phạm Văn Cần nhấn mạnh 3 nhóm công việc mà Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Viện cấp cao 2  tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, đó là:

 

Một là, xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 1801/KH-VC2 ngày 27/10/2021 của Viện trưởng Viện cấp cao 2 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chưa hoàn thành và bổ sung thêm những nhiệm vụ trọng tâm mới trong thời gian đến.

 

Hai là, tiếp tục thực hiện nâng cấp thiết bị, hạ tầng đáp ứng yêu cầu phục vụ các cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của 12 VKSND các tỉnh, thành phố và 135 VKSND các quận, huyện.

 

Ba là, quan tâm triển khai thực hiện số hóa hồ sơ tại đơn vị; yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện số hóa hồ sơ trong thời gian qua theo Quy chế.

 

Ngoài ra, Viện trưởng Viện cấp cao 2 lưu ý Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Viện cấp cao 2 sẽ họp định kỳ để thảo luận, tham mưu kịp thời cho Viện trưởng Viện cấp cao 2 những giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ của Ngành có hiệu quả./.

 

          Vũ Phong