Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng kiểm tra việc kiểm sát giải quyết các vụ, việc  dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 tại Viện KSND hai cấp tỉnh Đăk Lăk.

21/10/2022
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Kế hoạch số 982/KH-VC2 ngày 25/8/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc Kiểm tra công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022. Sáng ngày 10/10/2022, tại Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đăk Lăk, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng do đồng chí Phan Vũ Hoàng – Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định số 976/QĐ-VC2 ngày 07/9/2022 của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 13 tháng 10 năm 2022, thời điểm kiểm tra từ ngày  01/12/2021 đến 31/8/2022. Tham dự buổi lễ công bố quyết định kiểm tra về phía VKSND tỉnh Đăk Lăk có đồng chí Đinh Quang Cử - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đăk Lăk và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Phòng 9.

 

Trong đợt kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng sẽ trực tiếp kiểm tra tại tại Viện KSND tỉnh Đăk Lăk, Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột, Viện KSND huyện Cư M’Gar và Viện KSND huyện Buôn Đôn. Sau bốn ngày kiểm tra, chiều ngày 13/10/2022, tại Viện KSND tỉnh Đăk Lăk, Đoàn kiểm tra đã tổng hợp và thông báo những nội dung đã kiểm tra để các đơn vị giải trình, sau khi các đơn vị có giải trình, đoàn kiểm tra sẽ ban hành Kết luận chính thức. Đến dự có đồng chí Đinh Quang Cử - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đăk Lăk, lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Phòng 9.

 

 Mặc dù chưa kết thúc năm công tác nhưng qua sơ bộ số liệu kiểm tra nhận thấy có một số chỉ tiêu quan trọng như kháng nghị, kiến nghị đã được các đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu của ngành  một số chỉ tiêu khác như phiên tòa rút kinh nghiệm, thông báo rút kinh nghiệm được các đơn vị đặc biệt chú trọng về chất lượng.

 

Về tổ chức triển khai nhiệm vụ trong năm 2022, 100% các đơn vị đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, Hướng dẫn của Vụ 9 - VKSND tối cao; đã ban hành Chương trình, Hướng dẫn, Công văn đôn đốc cũng như triển khai trong toàn ngành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; đã thực hiện việc kiểm tra tại các Viện KSND cấp huyện.

 

Về kiểm sát thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự từ khi Tòa án thụ lý, kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của Tòa án đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS); Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp đúng quy định của BLTTDS, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (Ban hành theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao), Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016.

 

Về xây dựng hồ sơ kiểm sát đảm bảo các tài liệu, chứng cứ và các văn bản tố tụng phục vụ quá trình Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp; các báo cáo đề xuất giải quyết vụ án có ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Viện, các văn bản tố tụng được xây dựng đúng mẫu theo quy định của Ngành.

 

 Về chế độ thông tin, báo cáo theo đúng Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND) và Quy chế tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/62020 của Viện trưởng VKSND tối cao).

 

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, để trên cơ sở đó lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra tiếp thu, giải trình cho đoàn kiểm tra để sớm ban hành kết luận.

 

 Một hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra tại Viện KSND hai cấp tỉnh Đăk Lăk:

 

Đoàn kiểm tra tại Viện KSND tỉnh Đăk Lăk

 

Đoàn kiểm tra tại Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột

 

Đoàn kiểm tra tại Viện KSND huyện Cư M’Gar

 

Đoàn kiểm tra tại Viện KSND huyện Buôn Đôn

 

                                     Tác giả

Nguyễn Đức Khoa & Lê Minh Đạt – Viện 2