Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện nghiệp vụ và Văn phòng

31/10/2022
Xem với cỡ chữ:

Ngày 31/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện nghiệp vụ và Văn phòng. Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện cấp cao 2 chủ trì buổi lễ công bố.

 

Tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2: đồng chí Phan Vũ Hoàng – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Đức Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, đồng chí Phan Văn Tâm; lãnh đạo các Viện nghiệp vụ 1,2,3 và Văn phòng cùng toàn thể công chức, người lao động.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Doãn Phàn, Phó Chánh Văn phòng Viện cấp cao 2 công bố các Quyết định của Viện trưởng Viện cấp cao 2 về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện nghiệp vụ và Văn phòng:

 

1. Quyết định số 302/QĐ-VC2 ngày 27/10/2022 bổ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Ân, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 3) giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2);

 

2. Quyết định số 301/QĐ-VC2 ngày 27/10/2022 bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện cấp cao 2;

 

3. Quyết định số 300/QĐ-VC2 ngày 27/10/2022 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vĩnh Tá, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính, Quản trị và Tài vụ thuộc Văn phòng Viện cấp cao 2;

 

4. Quyết định số 299/QĐ-VC2 ngày 27/10/2022 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thân, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó phòng Phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện 3, Viện cấp cao 2.

 

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Cần - Viện trưởng Viện cấp cao 2 nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Viện cấp cao 2 về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của một số đơn vị thuộc Viện cấp cao 2 nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị trong giai đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo lần này; yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và sự tín nhiệm của công chức trong đơn vị.

 

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Đỗ Xuân Ân cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và công chức các đơn vị đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Trên cương vị mới, đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy, công chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; góp phần tích cực cùng cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Một số hình ảnh tại Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm: