VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện tốt công tác đào tạo tại chỗ

01/11/2022
Xem với cỡ chữ:

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức là vấn đề có tính chiến lược và quyết định sự phát triển chung của đất nước và của từng ngành, từng lĩnh vực bởi lẽ "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Nhận thức  về  tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đặc biệt, trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay, vấn đề tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên càng được chú trọng. Chính vì  vậy, trong những năm qua, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng luôn quan tâm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; trên cơ sở đó, hướng đến hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022, nhằm đáp ứng yêu bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức mở 02 lớp tập huấn: Tập huấn một số kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án dân sự hành chính (từ ngày 24/10/2022 4 – 26/10/2022) và lớp Tập huấn nâng cao kỹ năng hỏi, phát biểu và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa (từ ngày 27/10/2022 – 28/10/2022). Theo đó, chương trình của 02 lớp tập huấn tập trung vào 05 chuyên đề sau:

 

1. Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

 

2. Kinh nghiệm nhận diện vi phạm pháp luật của các bản án dân sự, hôn nhân gia đình là căn cứ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm.

 

3. Kinh nghiệm nhận diện vi phạm pháp luật của các bản án hành chính là căn cứ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm.

 

4. Kỹ năng hỏi, phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.

 

5. Kinh nghiệm tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử phúc thẩm án hình sự.

 

Tham gia giảng dạy 02 lớp học, bên cạnh các giảng viên là Ban Giám hiệu nhà trường, Lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, còn có các giảng viên là lãnh đạo Vụ 9, Vụ 10 VKSND tối cao. Đây là các Kiểm sát viên có bề dày về lý luận và thực tiễn, có kinh nghiệm về kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án, hành chính, vụ việc dân sự; kinh nghiệm tranh tụng tại phiên tòa xét xử phúc thẩm án hình sự.

 

Chương trình giảng dạy các chuyên đề được các Giảng viên xây dựng kết hợp giữa lý luận và bám sát thực tiễn; quá trình giảng dạy Giảng viên chú trọng rèn luyện kỹ năng và trực tiếp trao đổi, tương tác, giải đáp những vướng mắc trong quá trình hoạt động nghiệp vụ của công chức, kiểm sát viên. Với sự nhiệt tình, tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn của các Giảng viên và sự nghiêm túc học tập, nghiên cứu của các học viên, lớp học đã thành công tốt đẹp, góp phần trang bị cho các công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhiều kiến thức, kinh nghiệm, định hướng bổ ích để vận dụng vào thực tiễn công tác kiểm sát hiện tại và sau này./. 

                            

Lê Doãn Phàn – VP-VC2