Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp cho 20 đồng chí của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ngày 11/5/2017.

15/05/2017
Xem với cỡ chữ:

[VKSND cấp cao tại Đà Nẵng] Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, phó  Viện trưởng VKSND  tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm đã trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng 12 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng 08 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp.

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm

trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp

 

Viện trưởng VKSND cấp cao Nguyễn Quang Dũng

trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viên trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm khẳng định đây là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng của ngành Kiểm sát; sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của mỗi đồng chí. Các đồng chí đã hoàn thành kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên cao cấp và trung cấp theo quy định mới của Luật tổ chức VKSND 2014; đồng thời yêu cầu các đồng chí kiểm sát viên cao cấp, trung cấp mới được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cả về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện mọi mặt góp phần bảo vệ pháp chế XHCN  hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành, góp phần thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.