ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

29/08/2017
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp;  Kế hoạch số 52/KH-TLĐ về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, ngày 28/8/2018 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Đại Hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 với phương châm của đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch công đoàn, viên chức thành phố Đà Nẵng.

Tới dự Đại hội có Đại biểu là đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch công đoàn, viên chức thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng cùng toàn thể 66 công chức, người lao động là đoàn viên công đoàn của đơn vị.

Báo cáo của Đại hội công đoàn đã đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến thảo luận  bổ sung nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng nhấn mạnh, biểu dương những kết quả của công đoàn đơn vị đã đạt được trong nghiệm kỳ vừa qua và chỉ rõ những nhiệm vụ quan trọng mà tổ chức công đoàn nhiệm kỳ mới cần tập trung làm tốt như: phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên công đoàn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; cần nâng số lượng thành viên Ban chấp hành công đoàn lên đúng quy định thay vì Ban chấp hành cũ gồm 3 đồng chí, bảo đảm cho hoạt động và đưa phong trào của công đoàn đơn vị ngày càng phát triển; Ban chấp hành công đoàn cần góp phần vào thực hiện nhiệm vụ, chủ trương của tập thể lãnh đạo đơn vị đã đề ra.

Thay mặt tổ chức công đoàn cấp trên dự Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch công đoàn, viên chức thành phố Đà Nẵng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà công đoàn đơn vị Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ qua đã đạt được. Đồng thời chỉ đạo tổ chức công đoàn nhiệm kỳ mới cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

Một là: Cần gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phối hợp cới chính quyền đẩy mạnh đổi mới hơn nữa việc thực hiện các phong trào thi đua thiết thực nhất là phong trào phát huy sáng kiến trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ;

Hai là: Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn bảo đảm cho hoạt động công đoàn gắn liền với lợi ích của đoàn viên; cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; quan tâm và cùng với chính quyền cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; chủ động kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến lợi ích của đoàn viên công đoàn;

Ba là: Đẩy mạnh chăm lo các lợi ích thiết thực của đoàn viên, xác định những lợi ích thiết thực, cơ bản của người lao động như: chế độ về nhà ở, khám chữa bệnh…và các quyền lợi an xã hội khác sinh khác;

Bốn là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh để thực sự là cầu nối giữa tổ chức công đoàn với người lao động và tổ chức công đoàn luôn luôn là “tổ ấm” của đoàn viên công đoàn;

Năm là: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Công đoàn cơ sở cần cụ thể các tiêu chí cho phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để đoàn viên công đoàn dễ thực hiện và tổ chức công đoàn thuận lợi trong đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua.

Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã lựa chọn bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí thực sự là những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động đơn vị./.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Chiến