Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua các Luật, Nghị quyết.

28/09/2017
Xem với cỡ chữ: