Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chủ động thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng 

12/11/2017
Xem với cỡ chữ:

      Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, chính quan điểm, tư tưởng tiến bộ đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nói riêng.
      Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (gọi tắt là VC2) là đơn vị được thành lập theo Nghị quyết 953/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội kể từ ngày 01/6/2015. Tính đến thời điểm hiện nay  Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng gồm Văn phòng, 03 Viện nghiệp vụ và 11 phòng chuyên môn, có Đảng ủy, BCH công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổng số công chức và người lao động là 67 người. 

 


Đồng chí: Phan Văn Sơn-Nguyên Viện trưởng VC2 được tuyên dương tại 
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

       Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” cán bộ, công chức và người lao động của VC2 đã tích cực tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua yêu nước do cấp trên và công đoàn phát động. Mỗi cán bộ, công chức và người lao động luôn luôn tu dưỡng rèn luyện tinh thần dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc, không né tránh, đùn đẩy, ngại khó, ngại khổ trước công việc được giao. Duy trì thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm ”; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước.
       Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Tham mưu, đề xuất có chất lượng, hiệu quả từ khâu công tác lập hồ sơ kiểm sát các loại án, hồ sơ vụ, việc; đề xuất đường lối xử lý, giải quyết đảm bảo đúng qui định của pháp luật không để quá hạn, sai, sót… làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại,  lao động, hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự. Tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo kế hoạch đề ra. Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 


Đồng chí: Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng VC2 phát biểu
tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017

       Kết quả về công tác thi đua khen thưởng của đơn vị từ ngày 01/06/2015 đến nay: tổng số lượt công chức và người lao động được khen thưởng là 80 lượt người ( trong đó : Bằng khen của VKSND tối cao 08 lượt người, Giấy khen của Viện trưởng VC2:71 lượt người. Huân chương lao động hạng nhất 01 người), có 01 tập thể cấp Viện nghiệp vụ được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân 2 năm liên tục (2015-2016), nhiều tập thể cấp phòng đạt danh hiệu tập thể xuất sắc 2 năm liên tục, được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen; Danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành 04 lượt người, chiến sỹ thi đua cơ sở 2 năm liên tục 03 người, chiến sỹ thi đua cơ sở 19 lượt người, 95% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm, có 01 người được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015. Tháng 3 năm 2017 đề nghị Hội đồng thi thua khen thưởng VKSNDTC đề nghị cấp trên xét tặng Huân chương lao động hạng nhất cho tập thể VC2. 
       Công tác thi đua khen thưởng luôn được Lãnh đạo VC2 quan tâm chỉ đạo nhằm động viên tinh thần công chức và người lao động say mê cống hiến cho ngành. Hàng năm đơn vị phát động từ 02 đến 03 đợt thi đua ngắn ngày nhân các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm ngày 30/4 thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5; Kỷ niệm ngày thành lập ngành 26/7; Kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 nhằm qua các phong trào thi đua tìm ra những nhân tố, điển hình tiên tiến để tôn vinh, xây dựng, nhân rộng… tạo phong trào và động lực trong thực hiện nhiệm vụ công tác của công chức và người lao động trong đơn vị

 


Đồng chí: Phan Vũ Hoàng - Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho công chức

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngắn ngày do VC2 phát động năm 2017

       Với những thành tích đã đạt được như trên, trong thời gian tới và những năm tiếp theo VC2 tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng như: các Chỉ thị Kế hoạch hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhan dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng; bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”;  Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và hưởng ứng, chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước do Ngành cấp trên, cơ quan và công đoàn phát động./.
                                                                                                                               Bài và ảnh : Trần Thị Thắng – KTV