Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

28/09/2017
Xem với cỡ chữ:

 18/09/2017 1:38:31 Chiều |  Print
(Kiemsat.vn)- Quyết định số 1359/QĐ-TTg xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ,... trong triển khai thi hành BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Ảnh minh họa

Ngày 13/9/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Ngoài nhiệm vụ đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan, Quyết định 1359/QĐ-TTg yêu cầu cụ thể nhiệm vụ đối với VKSND tối cao như sau:

– Về việc rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án, đề nghị VKSND tối cao:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các Viện kiểm sát và cơ quan điều tra VKSND tối cao, cơ quan điều tra VKSQSTW tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra đối với họ.

– Về việc biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm sự đầy đủ, thống nhất về nội dung của tài liệu tập huấn chuyên sâu, đề nghị VKSND tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9, tháng 10 năm 2017.

– Về việc tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị VKSND tối cao quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

– Về việc tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị  quyết số 41/2017/QH14, đề nghị VKSND tối cao tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật và Nghị quyết số 41/2017/QH14;

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

– Về việc tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đề nghị VKSND tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự;

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

– Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật, đề nghị VKSND tối cao:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc cùng các bộ, ngành khác ban hành có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật.

+ Thời gian hoàn thành: Gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

VKSND tối cao có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật đê tổ chức thực hiện.

Xem đầy đủ, chi tiết Quyết định số 1359/QĐ-TTg tại đây.

Phạm Hằng

(giới thiệu)