VKSND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác Đảng năm 2018

01/02/2018
Xem với cỡ chữ:

Chiều nay (31/01), Đảng Uỷ  Viện cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. 

 

Năm 2017, Đảng bộ Viện cấp cao 2 đã tổ chức, học tập, quán triệt đến đoàn thể cán bộ đảng viên, Nghị quyết trung ương 4 và 5 Khoá XII; các Chi uỷ đã nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng làm tốt công tác tư tưởng chính trị để đảng viên, quần chúng ổn định tư tưởng, yên tâm công tác; đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; thực hành đạo đức công vụ; nói đi đôi với làm... đặc biệt, các đồng chí đảng viên luôn nêu cao ý thức chính trị, bản lĩnh, vững vàng không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

 

Đồng chí Phan Vũ Hoàng, Bí thư Đảng uỷ Viện cấp cao 2 trao giấy khen cho Chi bộ Viện 1, Viện 3

 

Tại Hội nghj, Đảng uỷ Viện cấp cao 2 đã tặng giấy khen cho Chi bộ Viện 1, Viện 3 đạt Danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh và 8 cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.Tại Hội nghị, Đảng uỷ Viện cấp cao 2 đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm trong năm 2018: Phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao tiến độ, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà; tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị... và chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Thy Anh