Thông báo về tham gia Giải Búa liềm vàng trong ngành Kiểm sát nhân dân

31/08/2018
Xem với cỡ chữ:

Để việc tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 có chất lượng, đạt hiệu quả, thiết thực góp phần thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 09/8/2018, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền đã có công văn số 3299/VKSNDTC-T4 gửi đến các đơn vị trong toàn ngành.

 

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

 

- Xác định việc hưởng ứng, tổ chức triển khai, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2018 của ngành, góp phần vào công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp; đề nghị cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo Tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả về Văn phòng Ban cán sự Đảng VKSNDTC để theo dõi, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền (Tạp chí Kiểm sát) để tổng hợp chung, đánh giá, tham mưu lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

 

Ảnh minh họa


Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, trong năm 2017, các cơ quan báo chí thuộc VKSND tối cao và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân đã quan tâm tổ chức triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ hai; mở chuyên mục trên báo, tạp chí, trang tin điện tử về chủ đề này; nhiều đơn vị đã có kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thâm nhập thực tiễn, nắm bắt kết quả hoạt động, phát hiện các tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chuyên môn nghiệp vụ, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để viết tin, bài, thực hiện các chương trình truyền hình nhằm tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến và hướng tới việc tham gia Giải Búa liềm vàng. Kết quả, đã lựa chọn, gửi Ban tổ chức giải 06 tác phẩm để dự thi, gồm 02 tác phẩm báo in: "Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao" và "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tư phê bình và phê bình trong tổ chức và rút kinh nghiệm sau phiên tòa"; 02 tác phẩn báo điện tử: "Màu áo thiên thanh giữa màu xanh biên giới" và "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, phong cách người cán bộ Kiểm sát"; 02 tác phẩm truyền hình: "Nơi gặp gỡ của những tấm lòng thiện nguyện" và "Luật "xung đột", buôn lậu thuốc lá có nguy cơ bùng phát". Đề nghị các đơn vị, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tác phẩm.- Để đảm bảo chủ đề, nội dung tác phẩm sát với thực tiễn hoạt động của ngành cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2018 là tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ cương kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu... Đặc biệt quan tâm phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ và vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong cuộc đấu tranh đó.

 

- Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình Kiểm sát, các trang thông tin điện tử (website) của các đơn vị trong ngành mở chuyên mục, biên tập, đăng các tác phẩm về chủ đề này. Đồng thời có phương thức phù hợp như tổ chức đọc, xem, dẫn nguồn, tọa đàm, giao lưu với cá nhân, tập thể điển hình... để quảng bá rộng rãi, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, trong ngành và xã hội.

 

- Đề nghị đồng chí Bí thư cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chủ trì; Tổ tuyên truyền tham mưu, đánh giá, chọn ít nhất 01 tác phẩm có chất lượng cao, gửi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành (Tạp chí Kiểm sát) trước ngày 30/10/2018 để tổng hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân gửi tham gia Giải.

 

- Giao Tạp chí Kiểm sát theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả với Ban cán sự đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Ngân Hà (giới thiệu)

Theo kiemsat.vn