Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

10/10/2018
Xem với cỡ chữ:

Ngày 08/10/2018, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 

          Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến tham dự buổi làm việc.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

          

          Theo báo cáo của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tập thể Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn giữ gìn sự đoàn kết; chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Tập trung đổi mới trong công tác cán bộ, nhất là trong cách nghĩ, cách làm, lấy công việc làm thước đo, bố trí cán bộ vào vị trí phù hợp, có theo dõi đánh giá trong thời gian nhất định, lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực để giao việc và kèm cặp cán bộ khác, đây là công tác tự đào tạo nhanh và hiệu quả.

 

          Việc nhận thức rõ những mặt yếu, hạn chế để đề ra biện pháp khắc phục là điểm đột phá trong quan điểm chỉ đạo của Ban cán sự đảng. Đã chỉ đạo thực hiện nghiêm trong thi tuyển công chức và chức danh tư pháp; đổi mới trong công tác thi đua, bảo đảm thực chất; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thường xuyên, duy trì tốt mối quan hệ với các Ban đảng Trung ương, Ban cán sự đảng các bộ, ngành, Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố, các cơ quan tư pháp và xây dựng được nhiều Quy chế phối hợp. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc

 

          Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia ý kiến về nội dung báo cáo, các ý kiến phân tích sâu về hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc; gợi ý biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các tổ chức đảng được kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo, phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đoàn công tác. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thể hiện đầy đủ, toàn diện nội dung mà ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang triển khai, thực hiện.

 

         Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân cần quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện các nhóm giải pháp về công tác tổ chức cán bộ; cơ chế chính sách thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,... Cụ thể hóa sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả trong quá trình cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

          Ngoài ra, ngành Kiểm sát nhân dân cần có biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); chú trọng phát động phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

 

 

 

         Thay mặt Ban cán sự đảng VKSND tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và những góp ý của thành viên Đoàn công tác. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, những nội dung kiểm tra trong chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, cần thiết đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

         Thời gian tới, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo toàn Ngành khắc phục thiếu sót, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Ngành, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo vksndtc.gov.vn