Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng, xử lý các tội liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ
06/04/2021  |Xem tiếp...
Bài học kinh nghiệm từ vụ án lao động: “Hủy quyết định thôi việc viên chức” tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
30/11/2020  |Xem tiếp...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ TẠI CHỖ CHO CÔNG CHỨC
30/10/2020  |Xem tiếp...
Một số khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án giết người chưa đạt
01/10/2020  |Xem tiếp...
Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND.
01/10/2020  |Xem tiếp...
Hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại
29/09/2020  |Xem tiếp...
Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định về quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính
03/06/2020  |Xem tiếp...
Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong vụ án ma túy
03/06/2020  |Xem tiếp...
Một số vướng mắc trong việc tách vụ án trong giai đoạn truy tố
12/04/2020  |Xem tiếp...
Góp ý Dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản
12/04/2020  |Xem tiếp...
Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ
11/03/2020  |Xem tiếp...
Bàn về kiểm sát thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự
18/02/2020  |Xem tiếp...
Trang:    2 3 4