Thực hiện Chương trình công tác của Ngành KSND theo Chỉ thị số 01 ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; KH công tác số 267 ngày 05/1/2017 của Viện trưởng VC2 và KH số 62/KH-VKSTC của VKSND tối cao về công tác tổ ...
04/07/2018  |Xem tiếp...
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm giải quyết án dân sự phúc thẩm
05/06/2018  |Xem tiếp...
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát Viên, chức vụ quản lý thuộc Viện cấp cao 2.
04/06/2018  |Xem tiếp...
Chi bộ Viện 2 tổ chức Lễ kết nạp 2 Đảng viên mới
18/04/2018  |Xem tiếp...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM
23/03/2018  |Xem tiếp...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP
05/06/2018  |Xem tiếp...
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thông qua các vụ án Tòa án tuyên hủy theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm , tái thẩm khu vực Miền Trung ...
10/01/2018  |Xem tiếp...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018
30/01/2018  |Xem tiếp...
“Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quy định 102-QĐ/TW  ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.
20/12/2017  |Xem tiếp...
Y án 10 năm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
08/12/2017  |Xem tiếp...
 “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kỷ luật nội vụ tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng”
12/11/2017  |Xem tiếp...
Những vấn đề bất cập trong việc thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân.
08/11/2017  |Xem tiếp...
Trang:  8 9 10 11 12 13 14    16 17