Quyết định công nhận kết quả thi và xác định người trúng tuyển Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2021
26/08/2022  |Xem tiếp...
Quy định mới của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
09/05/2022  |Xem tiếp...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân đợt 1 năm 2022
09/05/2022  |Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
13/04/2022  |Xem tiếp...
Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19
24/02/2022  |Xem tiếp...
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022
24/02/2022  |Xem tiếp...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
29/11/2021  |Xem tiếp...
Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
29/11/2021  |Xem tiếp...
Thông báo v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vải, gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2021”
10/11/2021  |Xem tiếp...
Công văn về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
10/11/2021  |Xem tiếp...
Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân
10/11/2021  |Xem tiếp...
TBRKN Số 66/TB-VC1-HC Về vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính
26/10/2021  |Xem tiếp...
Trang:    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15