Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
04/05/2021  |Xem tiếp...
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19
04/05/2021  |Xem tiếp...
TBRKN số 18/TB-VC3-V1 Về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cố tình thực hiện phạm tội đến cùng
04/05/2021  |Xem tiếp...
TBRKN số 17/TB-VC3-V1 Về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; bồi thường thiệt hại.
04/05/2021  |Xem tiếp...
TBRKn số 73/Tb-VKSTC Rút kinh nghiệm vụ án Ngô Thanh Phú phạm tội "VPQĐ về khai thác tài nguyên"ở tỉnh Đồng Nai
27/04/2021  |Xem tiếp...
Thông báo số 801/VC2-VP về việc bổ nhiệm lại Kiểm sát viên sơ cấp năm 2021
26/04/2021  |Xem tiếp...
TBRKN số 14/TB-VC1-HS ngày 19/4/2021 v/v bỏ lọt tội phạm, xác định sai tội danh và bỏ lọt người phạm tội
23/04/2021  |Xem tiếp...
THÔNG BÁO số 75/TB-VKSTC ngày 16/6/2021 v/v văn bản liên quan đến công tác
23/04/2021  |Xem tiếp...
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự
09/04/2021  |Xem tiếp...
Quyết định ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối ...
06/04/2021  |Xem tiếp...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
06/04/2021  |Xem tiếp...
Đăng ký cử Kiểm sát viên đi làm chuyên gia thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp Hàn Quốc
06/04/2021  |Xem tiếp...
Trang:  1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15