Vướng mắc phát sinh trong áp dụng BLTTDS năm 2015
03/10/2017  |Xem tiếp...
Thông báo thi tuyển ngạch Kiểm sát viên cao cấp
22/09/2017  |Xem tiếp...
Khai mạc trọng thể Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất
18/09/2017  |Xem tiếp...
(Kiemsat.vn) – Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục ...
06/09/2017  |Xem tiếp...
Sau hai năm đi vào hoạt động, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đa số các chỉ tiêu công tác của đều đạt và một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, nổi bật nhất là công tác giải ...
20/06/2017  |Xem tiếp...
Trang:  7 8 9 10 11 12 13