VKSND Tp. Hồ Chí Minh có tân Phó Viện trưởng
30/10/2019  |Xem tiếp...
Tòa chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên điều tra xét xử lại tội giết người đối với Nguyễn Bá Sửu
11/10/2019  |Xem tiếp...
Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ,quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
07/10/2019  |Xem tiếp...
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại Đà Nẵng
02/10/2019  |Xem tiếp...
Trao các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ
27/09/2019  |Xem tiếp...
Bình luận tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã
16/09/2019  |Xem tiếp...
Quyền xem biên bản phiên tòa của Kiểm sát viên – điểm mới và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung
16/09/2019  |Xem tiếp...
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023
11/09/2019  |Xem tiếp...
Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
20/08/2019  |Xem tiếp...
Một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành Bản yêu cầu điều tra và phối hợp thực hiện yêu cầu điều tra
19/08/2019  |Xem tiếp...
Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
14/08/2019  |Xem tiếp...
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành KSND
13/08/2019  |Xem tiếp...
Trang:  1 2 3 4 5 6    8 9 10 11 12 13 14