Chi bộ Viện 1 – Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.
30/09/2022  |Xem tiếp...
Viện 3 VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi bộ lần III nhiệm kỳ 2022-2025
20/09/2022  |Xem tiếp...
Đại Hội Chi Bộ Văn phòng Viện kiểm sát cấp cao 2 nhiệm kỳ 2022- 2025
13/09/2022  |Xem tiếp...
Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
04/08/2022  |Xem tiếp...
Chi bộ Viện 2 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức học tập chuyên đề
14/06/2022  |Xem tiếp...
Đảng ủy VKSND tối cao tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
20/05/2022  |Xem tiếp...
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng phát động phong trào thi đua yêu nước, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo cách mạng, là nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hiện ...
17/03/2022  |Xem tiếp...
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
25/01/2022  |Xem tiếp...
Viện 3 tổ chức rút kinh nghiệm qua công tác xét xử
21/10/2021  |Xem tiếp...
CHI BỘ VIỆN 3 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III - 2021
21/10/2021  |Xem tiếp...
Quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
06/10/2021  |Xem tiếp...
Chi bộ Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Xây dựng, học tập Chuyên đề: Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ
01/10/2021  |Xem tiếp...
Trang:    2 3