Năm 2020, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân cũng là dịp đánh dấu 5 năm, kể từ khi VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) chính thức thành lập và đi vào hoạt động (2015-2020). 5 năm, một chặng ...
26/05/2020  |Xem tiếp...
Trang: