Ngày 21.11.2018 Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại Hội lần thứ IV Nhiệm kỳ 2013 -2018), đánh giá ...
23/11/2018  |Xem tiếp...
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga; Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng
11/10/2017  |Xem tiếp...
Trang:  
Hôm nay: 7609
Tháng 7/2020: 8256
Năm 2020: 68710
Tổng: 782313